Tuotamme luontotietoa ammattitaidolla erilaisten selvitysten, alueiden käytön suunnittelun ja ympäristölupaprosessien tarpeisiin. Monipuolipuolinen kokemus eri lajiryhmistä ja yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa takaavat luotettavan ja laadukkaan lopputuloksen esimerkiksi kaavoituksen luontoselvitystarpeisiin. 
Eritysosaamista yrityksellämme on mm. lepakko ja liito-oravakartoituksista, sekä näiden lajien seurannoista ja seurantalaitteista. Kasvilajisto ja kasvillisuustyyppien selvitykset kuuluvat myös erityisosaamiseemme. Käytössäsi on myös metsäalan osaamista.

Luontoselvitykset

Tarjoamme luotoselvityksiä, luontoarvolausuntoja ja luontovaikutusten arvioita monenlaisiin maankäytön ja luonnonturvaamisen tarpeisiin. Kokemuksella teemme lain vaatimat selvitykset ja annamme selkeät suositukset maankäytölle alueen luontoarvoihin perustuen. Teemme kartoituksia myös kohteen suojeluarvojen selvittämistä varten. 

- Luontoselvitykset kaavoituksen tarpeisiin 
- Ympäristölupiin liittyvät luontoselvitykset ja seurannat 
- Suositukset maankäytönsuunnittelulle
- Direktiivilajiselvitykset 
- Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnit 
- METSO-kartoitukset
- Metsäluonnonhoidonsuunnitelmat
- Lahopuuinventoinnit

Liito-orava

Omaamme erikoisosaamista liito-oraviin liittyvien selvitysten ja hankkeiden parista. Yritykseltämme löytyy kokemusta eri tarkoituksiin tehtävistä liito-oravaelinympäristöselvityksistä ja liito-oravaseurannoista ja ympäristölupia varten annettavista asiantuntijalausunnoista. Palvelutarjontaamme kuuluvat:

- Elinympäristöselvitykset ja seurannat
- Rakennuslupa-, ympäristölupa- ja poikkeuslupalausunnot
- Liito-oravien radiopantaseurannat
- Liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamistyöt
- Kulkuyhteyksien tarpeen ja laadun arviointi

Muut palvelut

Lisäksi palvelutarjontaamme kuuluvat:

- Luontopolkujen suunnittelu ja toteutus
- Vieraskasvilaji-inventoinnit ja jatkotoimenpidesuunnitelmat
- Luonto-opastukset ja räätälöidyt lähiluontoretket
- Ilmakuvaukset
- Luontotiedon tuottaminen mm. esitteisiin ja oppaisiin
- Luontokoulutukset mm. direktiivilajien huomioon ottaminen rakennushankkeissa


Ota yhteyttä ja räätälöidään palvelukokonaisuus juuri teidän tarpeisiinne.

Arvolupauksemme on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista luontotietoa joustavasti asiakkaan tarpeet ja erityisvaatimukset huomioonottaen. Toimialueemme kattaa koko Suomen. 

Lumotron

Lumotron on luonnon monimuotoisuutta tukevia palveluita tuottava yritys. 
Kysy lisää tai pyydä tarjous tarvitsemistasi palveluista.
Copyright (c)Lumotron2019, All Rights Reserved.